הכשרה מקצועית באדוויס אלקטרוניקה
קורס- יסודות תכנון והקמת מערכות ייצור חשמל סולארי
Aug 04, 9:00 AM – 4:00 PM
בית אדוויס, Atir Yeda St 16, Kefar Sava, Israel, עתיר ידע 16 כפ"ס
תחילת הקורס ב 4 לאוגוסט 2020 יום ג' ויתפרס על פני 6 מפגשים שבועיים. קורס בוקר: בין השעות 09:00-16:00 סה"כ 50 שעות בכיתה + סיור. עלות הקורס: 6,500 ש"ח + מע"מ, הנחה בגובה 500 ש"ח תינתן לנירשמים עד 21 ליולי
Share