Mon, Nov 16 | בית אדוויס

קורס ערב - יסודות תכנון והקמת מערכות ייצור חשמל סולארי

תחילת הקורס ב 16 לנובמבר 2020 יום ב' ויתפרס על פני כ 12 מפגשים בימי שני וחמישי. קורס ערב: בין השעות 17:00-21:00 סה"כ 50 שעות בכיתה + סיור. עלות הקורס: 6,500 ש"ח + מע"מ, הנחה בגובה 500 ש"ח תינתן לנירשמים עד שבועיים לפני הקורס

תאריך ומיקום

Nov 16, 5:00 PM – 9:00 PM
בית אדוויס, Atir Yeda St 16, Kefar Sava, Israel, עתיר ידע 16 כפ"ס

פרטי הקורס